Finančná správa

V rámci tejto kategórie sú zahrnuté všetky dokumenty vzťahujúce sa k verejnej správe výberu daní a ciel.

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne

Formulár slúži daňovému subjektu na vytvorenie písomného oznámenia o vzniku stálej prevádzkarne na predpísanom tlačive.

1