Zadajte názov dokumentu, ktorý hľadáte:

1. Vyberte formulár

Vyhľadajte a zvoľte si vhodný typ predlohy podľa názvu alebo kategórie.

2. Vyplňte odpovede

Na základe jednoduchých inštrukcií vyplňte do formulára potrebné údaje.

3. Vytvorte dokument

Dokument uložte v požadovanom formáte. Hotovo! Váš dokument je pripravený na použitie.

Prečo EPI Docs

EPI Docs je interaktívny online nástroj, ktorý rýchlo a jednoducho umožní užívateľovi vytvoriť konkrétny právny dokument (zmluvy, podania, návrhy, vyhlásenia a pod.). Stačí vyplniť údaje a dokument je o pár sekúnd pripravený na stiahnutie alebo vytlačenie.

 • Interaktívne formuláre sú tvorené a kontrolované právnikmi
 • Zaručená aktuálnosť zaradených dokumentov
 • Obsahuje najčastejšie v praxi využívané právne dokumenty

Výhody EPI Docs

Rýchla tvorba a široké využitie vytvoreného dokumentu

 • automatizované vygenerovanie dokumentu s konkrétnymi údajmi zadanými užívateľom
 • možnosť konverzie vytvorených dokumentov do rôznych formátov - .pdf, .odt, docx, .rtf a .xml a ich opakovaného sťahovania a konvertovania
 • automatizované matematické výpočty vo formulároch a dokumentoch

Opakované použitie zadaných dát

 • vďaka uchovávaniu obsahu v šifrovanom dátovom úložisku ponúka možnosť ich opakovaného budúceho použitia, opakovaného sťahovania, či preposielania
 • automatizované hromadné importy dát z už vytvorených dokumentov do novo vyplňovaných formulárov
 • prenos údajov medzi uloženými formulármi, alebo vygenerovanými dokumentmi a formulármi, ktoré užívateľ aktuálne vypĺňa
 • prenos údajov medzi rôznymi typmi formulárov

Spoločné využívanie viacerými užívateľmi

 • preposielanie vygenerovaných dokumentov medzi užívateľskými účtami
 • preposielanie uložených formulárov medzi užívateľskými účtami
 • zdieľanie dát medzi rôznymi užívateľskými účtami, umožňujúce spoluprácu viacerých užívateľov pri tvorbe dokumentu