Všetky

V tomto zozname sú zahrnuté dokumenty zo všetkých kategórií.

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne

Formulár slúži daňovému subjektu na vytvorenie písomného oznámenia o vzniku stálej prevádzkarne na predpísanom tlačive.

1