Obchodný register

V rámci tejto kategórie sa nachádzajú dokumenty potrebné na realizáciu zápisu údajov do obchodného registra, ako napr. návrh na návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra, návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.