Duševné vlastníctvo

V rámci tejto kategórie sa nachádzajú dokumenty potrebné pre ochranu tvorivých výsledkov Vašej duševnej činnosti v oblasti podnikania, ako napr. licenčné a autorské zmluvy, Žiadosť o udelenie patentu na vynález a pod.