Zmluva o pôžičke

Na základe zmluvy o pôžičke poskytuje veriteľ dlžníkovi určitú sumu peňazí.